Hyvinvointialueella tarvitaan fiksua henkilöstön ja talouden johtamista

Kuva Järvenpäästä

Sosiaali- ja terveyspalvelut (sote), sekä palo- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden hoidettavaksi vuoden 2023 alusta alkaen. Tällä hetkellä Keusoten järjestämät sotepalvelut ovat siirtymässä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hoidettaviksi. Keusotesta on tullut useita ikäviä kuluyllätyksiä kunnille ja asukkaat ovat ilmaisseet tyytymättömyyttään palvelun heikkoon laatuun ja hankalaan hoitoonpääsyyn. Lisäksi Keusoten henkilöstö on kertonut työn ja johtamisen sujumattomuudesta ja liian suurelta osin myös äänestänyt jaloillaan ja vaihtanut työpaikkaa.

Aluevaltuutettu ei ensisijaisesti tarvitse syvää sote- tai pelastusalan tuntemusta. Aluevaltuustolle määriteltyjen tehtävien hoitamiseksi on sen sijaan tarve liike-elämässä hankitulle liiketoiminta- ja strategiaosaamiselle.

Hoitoonpääsyä on sujuvoitettava väestön ikääntyessä ja hoidontarpeen lisääntyessä. Tämä edellyttää laadukasta henkilöstön ja talouden johtamista. Samalla tulee hyödyntää yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin tuottamia palveluita.

Toimintaa on johdettava joka hetki vastuullisesti, tavoitteellisesti ja fiksusti. Talouden suunnitteluun ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen tulee asettaa realistiset, läpinäkyvät, sitovat ja konkreettiset, mutta samalla riittävän kunnianhimoiset tavoitteet sekä edistymistä seuraava mittaristo. Veronkorotukset eivät ole vaihtoehto budjetin alijäämän paikkaamiseksi.

Johtamista, prosesseja ja toimintamalleja on uudistettava ja selkeytettävä työn sujuvuus ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Turhista työvaiheista, sähläämisestä ja niiden aiheuttamasta resurssihukasta on päästävä eroon. Kehittämistyössä myös henkilöstöä on syytä kuunnella. Tärkeää on että hoiva ja turva lisääntyvät samaan aikaan kun byrokratia ja turha hallinto vähenevät. Työhyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää, että jokainen työntekijä voi keskittyä mahdollisimman hyvin osaamistaan vastaaviin työtehtäviin. Huomiota tulee kiinnittää henkilöstön määrään, työnjakoon ja lisäoppimismahdollisuuksiin.

Hyvinvointialue voi luoda laadukkaan asiakaskokemuksen vain silloin, kun sen henkilöstö kokee työelämän laadun riittävänä. Työhyvinvoinnin parantuminen lisää työviihtyvyyttä, parantaa työssä jaksamista ja sitoutumista sekä vähentää sairauspoissaolojen määrää. Samalla työnantajamielikuva muuttuu positiivisemmaksi, mikä puolestaan helpottaa työvoimapulaa. Motivoitunut henkilöstö suoriutuu tehtävistään paremmin ja tuloksekkaammin. Tämä näkyy asukkaille sujuvampana hoitoonpääsynä ja parempana palvelun laatuna sekä talouden näkökulmasta ennakoimattomien henkilöstökulujen vähentymisenä.

Jos perusasiat eivät ole kunnossa, on tilanne kuin kaataisi vettä vuotavaan ämpäriin.

Vastaa

Jaa:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Muita julkaisujani

Rahat ja henki

Terveydenhoitohenkilöstö kokee tällä hetkellä suurta kuormitusta, olen tästä samaa mieltä kuin Jorma Piisinen (K-U 29.12.2021), eikä tilanteen korjaaminen ole helppoa. Minun lääkkeeni tilanteeseen ovat kuitenkin

Sote-uudistus heikentäisi palvelujamme

Hallitus esittää sote-uudistusta, jossa sote-palveluiden tuotannosta vastaa 21 maakuntaa sekä Helsinki. Uudistuksen alkuperäiset tavoitteet olivat hoitojonojen lyhentäminen ja kustannusten nousun hillitseminen väestön ikääntyessä. Nämä tavoitteet

Järvenpääläiset maksavat jo riittävästi veroja

Itse palkansaajana näen, että loputon uusien kokonaisveroastetta nostavien verokorotuskohteiden etsiminen tai tuloveronkorotukset eivät ole ratkaisu hyvään elämään, eivätkä myöskään ole mitenkään tae oikeudenmukaisesta verotuksesta -mitä

Yrityksistä elinvoimaa Järvenpäähän

Järvenpää on taloudellisesti pahassa tilanteessa. Alijäämäisten vuosien jälkeen valtuusto päätti syksyllä nostaa sekä kunnallis- että kiinteistöveroja. Talous ei ole tasapainossa ja tähän tarvitaan muutos. Emme

Vesa muller järvenpään kuntavaaliehdokas

Olen Järvenpääläinen 54-vuotias Kokoomuksen aluevaaliehdokas. Alunperin olen koulutukseltani insinööri, mutta viimeiset 18 vuotta olen viihtynyt henkilöstöjohdon tehtävissä.

Veskuun voit luottaa