Järvenpääläiset maksavat jo riittävästi veroja

Itse palkansaajana näen, että loputon uusien kokonaisveroastetta nostavien verokorotuskohteiden etsiminen tai tuloveronkorotukset eivät ole ratkaisu hyvään elämään, eivätkä myöskään ole mitenkään tae oikeudenmukaisesta verotuksesta -mitä se itse kullekin tarkoittaakaan.

Liian moni ajattelee, että verotus, hyvinvointi ja sosiaaliturva ovat synnyttäneet taloudellisen kasvun ja työtä, jonka avulla koko systeemi pyörii. Mutta se on kuitenkin toisinpäin, toimeliaisuus, työ, taloudellinen kasvu ja elinvoima mahdollistavat kohtuullisen verotuksen avulla kunnallisten palveluiden tuottamisen, hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan.

Suomessa kokonaisveroaste on korkea, lisää verottamalla ei saada enää aikaan lisää hyvinvointia. Kokonaisveroasteen kasvu tukahduttaa jo elinvoimaisuutta. Verojen maltillinen lasku sen sijaan lisäisi yritysten palveluiden kysyntää ja työpaikkoja, sysäisi taloutta kasvuun ja positiiviseen kierteeseen, sekä siten verotulojen kasvuun. Verotuloja tarvitsemme tulevaisuudessakin, mutta emme korotuksia.

Julkisuudessa on jo alkuvuodesta käyty keskustelua ansiotuloverotuksen ja pääomaverotuksen yhdistämisestä, sekä veroprogression kohdentamisesta siihen. Jostain syystä huomiotta usein jää se, että jos yrittäjä päätyy maksamaan palkkansa osinkona eli pääomatulona, yrittäjä maksaa ensin liikevoitostaan 20%:n yhteisöveron. Yhteisövero palautuu pääosin kunnan verotuloksi. Ja seuraavaksi yrittäjä maksaa osingoista 30%:n pääomaveron. Yrittäjän näkökulmasta kokonaisveroaste on 50% ja yhteisöveron kautta myös kunta saa omansa. Progression liittäminen pääomaveroon johtaisi osin kaksinkertaiseen ja siten epäoikeudenmukaiseen verotukseen.

Järvenpään talous ei ole tasapainossa ja tähän tarvitaan muutos. Kaupunki tarvitsee lisää yrityksiä ja työpaikkoja paikallisen talouden elinvoimaisuuden ja verotulojen lisäämiseksi. Kaavoituksella tulee pyrkiä ohjaamaan monipuolista ja erilaiset tarpeet huomioonottavaa asunto- ja toimitilarakentamista sekä asuntojen kokojakaumaa. Yrityksistä ja asukkaista kilpaillaan Keski-Uudellamaalla, joten myös kilpailukykyinen verotus on vetovoimatekijä. Veroilla on vaikutusta, mihin työpaikat syntyvät.

Kaupungin palveluiden hankintaan tulee kiinnittää huomiota. Kaupunginvaltuuston,  -hallituksen ja lautakuntien on varmistettava että kaupungin organisaatio järjestää palvelut asukkaiden tarpeet huomioiden, ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

kokoomus, vaaliehdokas, vesa muller, järvenpää, vaalit

Vastaa

Jaa:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Muita julkaisujani

Rahat ja henki

Terveydenhoitohenkilöstö kokee tällä hetkellä suurta kuormitusta, olen tästä samaa mieltä kuin Jorma Piisinen (K-U 29.12.2021), eikä tilanteen korjaaminen ole helppoa.

Vesa muller järvenpään kuntavaaliehdokas

Olen Järvenpääläinen 54-vuotias Kokoomuksen aluevaaliehdokas. Alunperin olen koulutukseltani insinööri, mutta viimeiset 18 vuotta olen viihtynyt henkilöstöjohdon tehtävissä.

Veskuun voit luottaa