EHDOKKAASI JÄRVENPÄÄSSÄ

Kuntataloutta pitää hoitaa niin kuin omaakin. Uskon suomalaiseen yksilön vastuuseen ja -vapauteen, sekä vastuulliseen eurooppalaiseen markkinatalouteen, joka mahdollistaa paremman yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin.

Valtuutettuna lupaan olla tavallisen järvenpääläisen veronmaksajan asialla ja sitoudun kaupungin aktiiviseen kehittämiseen sekä päätöksenteon asioihin perehtymiseen. Sydän sykkii vahvasti Järvenpäälle!

Vesa müller Järvenpään kuntavaaliehdokas puistossa

EHDOKKAASI JÄRVENPÄÄSSÄ

Kuntataloutta pitää hoitaa niin kuin omaakin. Uskon suomalaiseen yksilön vastuuseen ja -vapauteen, sekä vastuulliseen eurooppalaiseen markkinatalouteen, joka mahdollistaa paremman yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin.


Valtuutettuna lupaan olla tavallisen järvenpääläisen veronmaksajan asialla ja sitoudun kaupungin aktiiviseen kehittämiseen sekä päätöksenteon asioihin perehtymiseen. Sydän sykkii vahvasti Järvenpäälle!

Vero- ja maksurasitusta on kevennettävä

Vero- ja maksurasitusta on kevennettävä. Kaupungin taloutta on johdettava joka hetki vastuullisesti. Tavoitteena on saada talous tervehdytettyä niin, että kunnallisverotaakan alentaminen olisi mahdollista vaalikauden loppupuolella. Itse palkansaajana, haluan tuoda vahvasti veronmaksajan näkökulmaa päätöksentekoon. Muistettava on, että kaupunki käyttää kaupunkilaisten rahoja. Jokaisesta yhteisestä veroeurosta on pidettävä yhtä hyvää huolta kuin omista rahoista. Palveluja on pystyttävä tuottamaan fiksummin ja tehokkaammin sekä kaupunkikonsernin omistukset tulee analysoida talouden ja tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Taloudesta tulee pitää huolta huolellisella ennakoinnilla, seurannalla, sekä investoimalla vain tarkan pohdinnan perusteella huomioiden eri vaihtoehdot. Kyse on pitkälti menokurista -pystymme kyllä parempaan. Tämä koskee myös yhteistyötä Keusoten kanssa.

Kuntien veroprosentit vuosina 2019-2021, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava ja nurmijärvi Tuusula
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Laadukkaat sekä kustannustehokkaat palvelut

Kuvä JÄrvenpäästä ylhäältä päin

Laadukkaat sekä kustannustehokkaat palvelut eri-ikäisille kuntalaisille. Valtuuston kaupunginhallituksen ja kaikkien lautakuntien on varmistettava että kaupungin organisaatio järjestää palvelut ammattitaitoisesti ja tehokkaasti, sekä mahdollisuuksien mukaan digitalisaatiota hyödyntäen. Kulttuuritoimijat, vapaaehtoistyö, urheiluseurat ja yhdistykset ovat meille poikkeuksellisen arvokas voimavara Järvenpäässä – yhdistyksiä ja kolmannen sektorin toimijoita kannattaa tukea. Yksityisiä palveluja ja järvenpääläisiä yrityksiä kannattaa käyttää mahdollisimman paljon palvelujen tuottamiseen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä oppiminen

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen. Koulupudokkuuteen ja syrjäytymiseen pitää tarttua. Kaikilla turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt koko koulutaipaleensa ajan varhaiskasvatuksesta toisen asteen päättymiseen saakka. Koulukiusaamiselle nollatoleranssi, jokaisen aikuisen tulee puuttua havaitsemaansa kiusaamistapaukseen matalalla kynnyksellä niin koulussa kuin koulun ulkopuolella. Kiusaamista ei pidä pelkästään keskeyttää, vaan myös aloittaa jatkotoimenpiteet. Järvenpäässä jo käytössä olevaa K-0 -mallia tulee jatkaa ja edelleen kehittää.

 

Kuva Järvenpään rantapuistosta
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Yrityksistä elinvoimaa Järvenpäähän

Kuva Järvenpään rautatieasemalta

Yrityksistä elinvoimaa Järvenpäähän. Järvenpää tarvitsee lisää yrityksiä ja työpaikkoja paikallisen talouden elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Kaavoituksella tulee pyrkiä ohjaamaan monipuolista ja erilaiset tarpeet huomioonottavaa asunto- ja toimitilarakentamista sekä asuntojen kokojakaumaa. Yrityksistä ja asukkaista kilpaillaan Keski-Uudellamaalla, joten myös kilpailukykyinen verotus on vetovoimatekijä. Veroilla on vaikutusta, mihin työpaikat syntyvät. Kaupungin verotulojen näkökulmasta on aina parempi, mitä enemmän on hyvin pärjääviä yrityksiä ja järvenpääläisiä.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn